Φιλανθρωπία

Ἡ Φιλανθρωπία στήν ἐνορία μας ἐκδηλώνεται μέ τήν παροχή συσσιτίου σέ ἄπορες οἰκογένειες τό ὁποῖο λαμβάνεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συσσίτιο, μέ τήν παροχή μηνιαίων χρηματικῶν βοηθημάτων πού δίδονται σέ οἰκογένειες καί σέ ἄπορους ἐνορίτες μας καθώς καί μέ τήν προσφορά ἐνδυμάτων σέ ἄτομα πού ἔχουν ἀνάγκη καί τό ἐνοριακό φιλόπτωχο ταμεῖο τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας εἶναι ὑπεύθυνο γιά κάθε ἐνορίτη μας πού ἔχει οἰανδήποτε ἀνάγκη ὑλική ἤ ἄλλου εἴδους βοήθεια ἤ συμπαράσταση.

Επίκαιρα Μηνύματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ)

Ἡ πέμπτη Κυριακή μετά τό Πάσχα, εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου (Ἰωαν. 4,5-42), πού διαβάζεται τήν Κυριακή αὐτή, εἶναι ἀπό τά σπουδαιότερα καί ἐκλεκτότερα κείμενα τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Στόν διάλογο του μέ τήν Σαμαρείτιδα ὁ Κύριος δράτεται τῆς εὐκαιρίας νά ἀποκαλύψει τίς πιό ὑψηλές ἀλήθειες: ὅτι ὁ Θεός εἶναι “πνεῦμα” καί ὅσοι τόν πιστεύουν πρέπει νά τόν λατρεύουν “ἐν πνεύματι καί ἀληθεία” καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ “Πατήρ” πού σώζει τούς ἀνθρώπους μόνον διά τοῦ “Μεσσίου” πού εἶναι ὁ Χριστός. («Ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σου»)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ