Ιερείς – Εφημέριοι

Οἱ Ἐφημέριοι πού ὑπηρετοῦν στόν Ἱ. Ναό μας εἶναι:
ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰορδάνης Θεμελίδης
ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος π. Κωνσταντίνος Μουτσάκης
καί ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος Γκίκας

Επίκαιρα Μηνύματα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ)

Ἡ πέμπτη Κυριακή μετά τό Πάσχα, εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου (Ἰωαν. 4,5-42), πού διαβάζεται τήν Κυριακή αὐτή, εἶναι ἀπό τά σπουδαιότερα καί ἐκλεκτότερα κείμενα τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Στόν διάλογο του μέ τήν Σαμαρείτιδα ὁ Κύριος δράτεται τῆς εὐκαιρίας νά ἀποκαλύψει τίς πιό ὑψηλές ἀλήθειες: ὅτι ὁ Θεός εἶναι «πνεῦμα» καί ὅσοι τόν πιστεύουν πρέπει νά τόν λατρεύουν «ἐν πνεύματι καί ἀληθεία» καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ «Πατήρ» πού σώζει τούς ἀνθρώπους μόνον διά τοῦ «Μεσσίου» πού εἶναι ὁ Χριστός. («Ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σου»)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ