Καλώς ήρθατε στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σερρών

Ἡ τεχνολογική πρόοδος καί ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ διαδυκτίου μᾶς δίνει τή δυνατότητα ἐκμετάλλευσης τοῦ σύγχρονου αὐτοῦ ἡλεκτρονικοῦ μέσου, γιά τήν παρουσίαση στήν ἱστοσελίδα μας τῶν πνευματικῶν, κοινωνικῶν, ποιμαντικῶν, λειτουργικῶν καί ἄλλων δραστηριοτήτων τῆς ἐνορίας μας. Σᾶς καλωσορίζουμε, στόν ἐπίσημο διαδυκτιακό τόπο τῆς ἐνορίας μας, μέ τή χρήση τοῦ ὁποίου προσφέρεται ἡ γνωριμία μέ τόν ἐνοριακό Ναό μας καί μέ τήν ἐνοριακή ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἐπικοινωνία καί ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰορδάνης Θεμελίδης

Εἰς εὐλογίαν

Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε εὐλογητικῶς τήν πλούσια καί περιεκτική σέ εὐαγγελικό λόγο, πνευματικά νοήματα, πατερικές διδασκαλίες καί ἐνοριακές εἰδήσεις, ἱστοσελίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ὡς τό μυστικῶς παρατεινόμενον εἰς τούς αἰώνας Εὐχαριστιακό Δεῖπνο, πού ἱερουργεῖ ὁ Μέγας καί μόνος Ἀρχιερεύς Ἰησοῦς Χριστός στό μυστικό καί θεῖον «ὑπερῶον», συνάζει σέ σύναξη σωτήρια καί ἱερά τά μέλη τῆς διεσκορπισμένης οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ, προσφέρουσα μέ τήν χάρη τῶν θείων μυστηρίων καί τήν διδαχή τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, θεραπεία, φωτισμό, θεοκοινωνία, ἐμπειρία ἀναστάσεως καί ζωῆς, προοπτική αἰωνιότητος. Στό Δεῖπνο αὐτό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐπίσκοπος ὡς «ὁ Πρόεδρος» τῆς Συνάξεως εὐλογεῖ καί ἀναπέμπει τήν Εὐχαριστιακή εὐχή, ὡς ἐνετείλατο ὁ αἰώνιος «Προεστώς τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως», πανάγιος Θύτης καί πανάχραντον Θύμα Ἰησοῦς Χριστός, κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Ὁ Ἐπίσκοπος ὁ «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ» εὑρισκόμενος διακονεῖ ἐν φόβῳ Θεοῦ, τήν ἐπισκοπή ὅλων τῶν ἐνοριακῶν συνάξεων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς του παροικίας, ἱερουργεῖ, διά τῆς θείας χάριτος, τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος καί σωτηρίας, διδάσκει τόν Εὐαγγελικόν λόγον καί ποιμαίνει ὡς Θεοῦ διάκονος καί οἰκονόμος τῆς ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ, μετά τοῦ συνεδρίου τῶν πρεσβυτέρων, τόν χριστώνυμο λαό.

Τό πλούσιο πνευματικό ὑλικό πού ὑπάρχει στήν ἐνοριακή αὐτή ἱστοσελίδα προσφέρει μία ἄριστη εὐκαιρία γνωριμίας μέ τό λειτουργικό, πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. Συγχαίρουμε ἀπό καρδίας τόν ὑπεύθυνο τῆς ἐνοριακῆς αὐτῆς πρωτοβουλίας Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰορδάνη Θεμελίδη καί τούς τιμίους συνεργάτες του, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τήν ἀξιέπαινη προσπάθεια καί τήν λίαν ἀξιόλογη ποιμαντική τους δραστηριότητα, ἡ ὁποία ἐλπίζουμε ὅτι θά ἔχει λαμπρά συνέχεια καί εὐχόμεθα πλουσία τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰς τούς φιλοθέους ἀναγνῶστες τοῦ καλαίσθητου διαδικτυακοῦ ἱστότοπου.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Επίκαιρα Μηνύματα

Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος

Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἀλλ’ ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Ἀλλὰ χρημάτων δήμευσιν; Οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα· καὶ τὰ φοβερὰ τοῦ κόσμου ἐμοὶ εὐκαταφρόνητα, καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα. Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ· οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ ζῆσαι εὔχομαι, εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν προκοπήν. ∆ιὸ καὶ τὰ νῦν ὑπομιμνήσκω, καὶ παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν θαῤῥεῖν ἀγάπην.

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ανακοινώσεις

Ἐκδήλωση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης

Τό Σάββατο,  10 Φεβρουαρίου, στόν Ἱ. Ναό μας, τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, μέσα σέ μία ἰδιαίτερα συγκινησιακή ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση πρός ὅλους τούς δωρητές καί εὐεργέτες τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Ἰορδάνης Θεμελίδης, ἀναφέρθηκε στό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου γιά τήν τιμητική ἀπόφαση τῆς βράβευσης ὅλων ὅσων προσέφεραν στόν Ἱ. Ναό γιά τήν ἀνέγερση καί ἁγιογράφηση τῶν δύο Παρεκκλησίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἐξέφρασε σέ ὅλους τούς μεγάλους εὐεργέτες καί δωρητές τήν εὐγνωμοσύνη του καί τίς θερμές εὐχαριστίες γιά τήν μεγάλη προσφορά τους.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε καί τό Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, ὁ ὁποῖος υπῆρξε “ὁ ἀρχιτέκτονας, ὁ συμπαραστάτης καί ἀρωγός τῶν ἔργων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τά ὁποῖα ἐνίσχυσε μέ τήν παρουσία του, τίς εὐλογίες καί εὐχές καί προσευχές του” ὅπως εἶπε, καθώς ἐπίσης ἐξέφρασε τίς ταπεινές εὐχές του για τή συμπλήρωση 15ετούς θεοφιλοῦς ποιμαντορίας στήν Ἱερ. Μητρόπολή μας καί τοῦ προσέφερε ἕνα ταπεινό μικρό σταυρό-λειψανοθήκη, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ διά χειρός τοῦ πρώτου πολίτη τῆς πόλης μας καί πιστοῦ ἐνορίτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, κ. Πέτρου Ἀγγελίδη.

Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή σέ ὅλους τούς δωρητές καί εὐεργέτες τοῦ μεταλλίου-σταυροῦ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ποῦ φιλοτεχνήθηκε γιά τό σκοπό αὐτό. Τήν ἀπονομή ἔκανε ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί αὐτός μέ τή σειρά του ἐξέφρασε τόν δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινο γιά τήν προσφορά τους πρός τήν ἐνορία τους, διότι μέ τήν συμβολή τους στά ἔργα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ξεπεράστηκαν οἱ δυσκολίες ποῦ ὑπήρχαν καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν τά ἔργα.

Βίντεο

Ιερό Παρεκκλήσιο Κυρίας των Αγγέλων
Αρχιερατικός Εσπερινός Εγκαινίων (6/9/2013)

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου
Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου
Εσπερινός (4/9/2013)

Ἀπολυτίκιον

Σήμερον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν. Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Στήν περιοχή τῆς Κάτω Καμενίκιας, στά δυτικά τῆς πόλης τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας. Πότε ἀκριβῶς ἀνηγέρθη δέν τό γνωρίζουμε.

Τό ὅτι, ἡ περιοχή Ἄνω καί Κάτω Καμενίκια ἀναφέρονται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου καί ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Κάτω Καμενίκια ὀνομαζόταν Κριστιάν (Χριστιανική) Καμενίκια μαρτυροῦν πώς πρέπει νά ὑπῆρχε ὁ Ἱερός Ναός ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια. Δέν ὑπάρχουν, ἐπίσης, στοιχεῖα γιά τήν ἡμερομηνία τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τό παλαιότερο στοιχεῖο πού ἀναφέρεται μέ συγκεκριμένη ἡμερομηνία εἶναι μία εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τό 1817.

Πολλές ἐπισκευές ἀναφέρονται γιά τή συντήρηση του. Στό ὑπέρυθρο τῆς νότιας μεσαίας θύρας ὑπῆρχε μέ ἔκτυπα ἀνάγλυφα γράμματα ἡ ἐπιγραφή “ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΩ 1881 ΜΑΡΤΙΟΥ”. Πιθανόν νά ἀνακαινίσθηκε το 1881.

Μικροκαταστροφές ἔγιναν στό διάβα τῶν ἐτῶν, ἀλλά πάντοτε γινόταν οἱ ἐπιδιορθώσεις τους. Τό 1993 ἐπιδιορθώθηκαν οἱ ἀψίδες μέ μαρμαροκονίαμα. Τό 1944 ἀνακεραμώθηκε ἡ στέγη καί περιεφράχθηκε τό προαύλιο του μέ τοῖχο. Ἄλλες ἐπιδιορθώσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἔγιναν τό 1958 καί τό 1960.

Ἡ σημερινή μορφή τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τρίκλιτη Βασιλική, ἀλλ’ἔχει σχῆμα σχεδόν τετραγωνικό (18,30Χ17,80), ἔγινε σέ τρία στάδια. Τά ἔτη 1962, 1972 και 1984.

Τό 1962 ἐπισκευάσθηκε μέρος τοῦ Ναοῦ στό πρῶτο στάδιο, ἀλλά δέν τελειοποιήθηκε.

Τό δεύτερο στάδιο ξεκίνησε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1971. Γκρεμίσθηκαν τά παλαιά κτίσματα τοῦ Ναοῦ καί μέ ὁπλισμένο σκηρόδεμα κτίσθηκε τό Ἅγιο Βῆμα, οἱ κολόνες καί ὅλη ἡ στέγη του. Διευρύνθηκε στό διπλάσιο πλάτος ὁ Ναός καί ἔγινε σχεδόν τετράγωνος.

Τό τρίτο στάδιο τῆς ἀνακαίνισης πραγματοποιήθηκε τό Καλοκαίρι τοῦ 1984, μέ τήν κατασκευή τοῦ νοτίου καί δυτικοῦ ἐξωνάρθηκα.

Στίς 13 Ἰουλίου τοῦ 1907, στό παλαιό κωδωνοστάσιο τοῦ Ναοῦ, ἔγινε ἡ μάχη τοῦ Μακεδονικοῦ ἀντάρτικου σώματος τοῦ Καπετάν Μητρούση μέ τούς Τούρκους. Κατεδαφίσθηκε ἐκεῖνο τό ἱστορικό κωδωνοστάσιο το 1926. Ἀντικαταστάθηκε ἀργότερα μέ μεγαλύτερο καί ἐπιβλητικότερο, πού δεσπόζει σ’ὅλη τήν περιοχή.

Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ πραγματοποιήθηκε σέ δύο χρονικές περιόδους. Ἡ πρώτη τό 1979-1982, ἀπό τόν ἁγιογράφο Γεώργιο Ζλατάνη. Τότε ἁγιογραφήθηκαν τό Ἅγιο Βῆμα καί ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ κυρίως Ναοῦ. Κατά τήν δεύτερη, τό 1996-1998, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἀπό τούς ἁγιογράφους ἀδελφούς Βλάχου καί Ἀντώνιο Λαδιᾶ.

Τό 2007 ἄρχισε ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ μέ πέτρα Κοζάνης. Ὁλοκληρώθηκε το κωδωνοστάσιο, τό ἀνατολικό τμῆμα καί ἡ νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ.

Κατηχητικά Ευαγγελιστρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» (Ματθ. 19,14).

Στο κατηχητικό σχολειό, σε περιμένουμε μαζί με τους φίλους σου για…

▪ Συζήτηση (θέμα: ο λόγος του Θεού – βίοι αγίων κ.α.) ▪ Παιχνίδια ▪ Τραγούδια ▪ Κατασκευές (ζωγραφική – χειροτεχνία) ▪ Εκδρομές

Ελάτε, παιδιά, να γνωριστούμε! Ελάτε, παιδιά, να γνωρίσουμε το Χριστό!

Με ειλικρινή φιλία και αγάπη, αγνή ψυχαγωγία, απαντήσεις στα ερωτηματικά σου και συμπαράσταση στις δυσκολίες σου.

Σε περιμένουμε… Έλα και συ!

Ἱερά Λείψανα

Στόν Ἱ. Ναό μας ἔχουμε τή μεγίστη ἀπό τό Θεό εὐλογία
νά φυλάσσονται τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων:

Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος (27 Ἰουλίου)
Ἁγίου Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Μοδέστου (16 Δεκεμβρίου)
Ἁγ. Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Ραφαήλ (Τρίτη της Διακαινησίμου)
Ἁγ. Φιλοθέης (19 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ (2 Μαρτίου)

Τὸ συναξάρι τῆς ἡμέρας
Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία οἱ Ἀπόστολοι

Τὰ σαρκικὰ πάθη, ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή μας, δύσκολα ἀφήνουν νὰ ἀναπτυχθεῖ ἁγνὴ φιλία, καὶ εἰδικότερα ἁγνὴ συνεργασία, μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας. Ὅμως, δὲν εἶναι ἀκατόρθωτο. Κατορθώνεται, ὅταν μέσα στὶς ψυχὲς καὶ τῶν δυὸ φίλων ῥιζώσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τότε νεκρώνεται τὸ σαρκικὸ φρόνημα καὶ ἐνδιαφέρει μόνο τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς. Μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο συνεργάσθηκαν καὶ οἱ ἀπόστολοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία. Μὲ τὴν ἁγνή τους συνεργασία, πέτυχαν νὰ ἀποσπάσουν πολλοὺς εἰδωλολάτρες ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων καὶ νὰ κτίσουν πολλὲς ἐκκλησίες. Συνεργάσθηκαν μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, γιὰ τοὺς ὁποίους γράφει στὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολή του: «Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἴουνιάν τους συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινες εἰσὶν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ». Δηλαδή, χαιρετῆστε τὸν Ἀνδρόνικο καὶ τήν Ἰουνία, τοὺς συμπατριῶτες μου, ποὺ καταδιώχθηκαν καὶ φυλακίσθηκαν μαζί μου καὶ εἶναι διακεκριμένοι μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἀποστολὴ τοῦ κηρύγματος, καὶ οἱ ὁποῖοι μάλιστα προσῆλθαν στὸ Χριστὸ πρωτύτερα ἀπὸ μένα. Ὁ Ἀνδρόνικος καὶ ἡ Ἰουνία, ἀφοῦ ἔλαμψαν μὲ τοὺς ἀγῶνες τους γιὰ τὴν πίστη, εἰρηνικὰ ἀποδήμησαν στὴν αἰώνια ζωή. (Κατ᾿ ἄλλους Συναξαριστὲς ἡ Ἰουνία λαμβάνεται σὰν Ἰουνίας, δηλ. ἀρσενικοῦ γένους).

Οἱ Ἅγιοι Σολόχων, Παμφαμὴρ καὶ Παμφυλὼν ἢ Παμφαλών

Ἔζησαν στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνα καὶ μαρτύρησαν ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Γαλέριος Μαξιμιανός. Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, καὶ ὑπηρετοῦσαν στὸ στρατό. Βρίσκονταν ὅλοι στὴ Χαλκηδόνα, ὅταν ὁ διοικητής τους Καμπάνας ἄρχισε ἀνακρίσεις, γιὰ νὰ μάθει ποιοὶ ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες ἦταν τυχὸν Χριστιανοί. Καὶ οἱ τρεῖς ἅγιοι, ὁμολόγησαν ἀπὸ τὴν πρώτη ἐρώτηση ὅτι πράγματι ἦταν. Μάλιστα, ἐπέμειναν στὴν ὁμολογία τους αὐτὴ καὶ πέθαναν μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια. Ἰδιαίτερα τοῦ Σολόχωνος ὁ θάνατος, ἐπῆλθε διὰ σίδηρου ὀργάνου, τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ τοποθετήθηκε στ᾿ αὐτί του, διαπέρασε τὸ κεφάλι του!

Μνήμη Ἁλώσεως καὶ Πυρπολήσεως τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Πέρσες

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔγινε τὸ ἔτος 614 καὶ τὸ περιέγραψε λεπτομερῶς ὁ ἁγιοσαββίτης μοναχὸς Ἀντίοχος Στρατήγιος, καὶ τὸ μετέφερε στὴν Ἑλληνικὴ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος.

Οἱ Ὅσιοι Νεκτάριος καὶ Θεοφάνης, οἱ αὐτάδελφοι κτήτορες τῆς Μονῆς Βαρλαὰμ Μετεώρων

Ἦταν ἀδέλφια μεταξύ τους καὶ γεννήθηκαν τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου αἰῶνα στὰ Ἰωάννινα τῆς Ἠπείρου. Ἡ οἰκογένειά τους ἦταν πλούσια καὶ ἀρχοντική, ἀπὸ τὸ γένος τῶν Ἀψαράδων. Ἔγιναν μοναχοὶ ὑπὸ τὴν χειραγωγίαν κάποιου σοφοῦ γέροντα Σάββα ὀνομαζόμενου, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμειναν μαζὶ 10 ὁλόκληρα χρόνια. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του τοὺς ἔκανε ἱερεῖς καὶ ἔπειτα αὐτοὶ πῆγαν στὴ Μονὴ Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου συνάντησαν τὸν Ἅγιο Νήφωνα, πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Κατόπιν ἐπέστρεψαν στὸ προηγούμενο ἀσκητήριό τους (Νησὶ Ἰωαννίνων), γιὰ νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν ἀργότερα καὶ νὰ ἔλθουν τὸ 1511 στὰ Μετέωρα. Ἐκεῖ, μετὰ τὴν προσωρινή τους διαμονὴ στὸν ἀπόκρημνο βράχο, ὀνομαζόμενο Στῦλο τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τὸ 1518 ἀνέβηκαν στὴν ἀπρόσιτη κορυφή, ὀνομαζομένη Πέτρα τοῦ Βαρλαὰμ καὶ ἔκτισαν ναὸ στὸ ὄνομα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (πάνω στὰ παλιὰ ἐρείπια, ποὺ ὑπῆρχαν ἐκεῖ) καὶ ἀργότερα οἰκοδόμησαν καὶ ἄλλο ναὸ στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων Πάντων, ποὺ ἀποπερατώθηκε τὸ 1544 καὶ ἀποτέλεσε τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Βαρλαάμ. Ἐκεῖ λοιπὸν οἱ Ἅγιοι αὐτοί, ἀφοῦ ἔζησαν ζωὴ ἀσκητική, μὲ νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχή, ἀπεβίωσαν εἰρηνικά. Ὁ μὲν Θεοφάνης 17 Μαΐου 1544, ὁ δὲ Νεκτάριος 7 Ἀπριλίου 1550.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀπὸ τὸ Μέτσοβο

Γεννήθηκε στὸ Μέτσοβο ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ νέος ἀκόμα ἀναχώρησε στὰ Τρίκαλα, ὅπου ἐργαζόταν ὑπάλληλος σὲ ἀρτοπωλεῖο. Ἐκεῖ τὸν ἐξαπάτησαν οἱ Τοῦρκοι καὶ ἀρνήθηκε τὸν Χριστό. Συναισθανόμενος τὸ ἁμάρτημα τῆς ἀποστασίας του, ἐπέστρεψε στὸ Μέτσοβο καὶ ζοῦσε ζωὴ χριστιανική. Κάποτε ὅμως ἦλθε στὰ Τρίκαλα γιὰ νὰ πουλήσει δαδὶ καὶ κάποιος Τοῦρκος κουρέας τὸν ἀναγνώρισε, καὶ τὸν ἀπειλοῦσε ὅτι θὰ τὸν προδώσει. Ὁ Νικόλαος γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν σιωπὴ τοῦ Τούρκου κουρέα, παρέδωσε σ᾿ αὐτὸν ὅλο τὸ φορτίο ἀπὸ δαδὶ καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε κάθε χρόνο νὰ τοῦ φέρνει τὸ ἴδιο φορτίο. Ἀργότερα ὅμως ὁ Νικόλαος μετανόησε, προσῆλθε σὲ πνευματικό, ἐξομολογήθηκε καὶ ἐπεζήτησε τὸ μαρτύριο. Τὴν ἑπόμενη λοιπὸν χρονιά, ἦλθε στὰ Τρίκαλα καὶ δὲν ἔφερε στὸν Τοῦρκο κουρέα τὸ ὑποσχόμενο φορτίο δαδιοῦ. Ὁ Τοῦρκος τὸν πρόδωσε καὶ ὁ Νικόλαος ὁδηγήθηκε στὸν κριτή. Στὸ κριτήριο ὁμολόγησε μὲ θάῤῥος τὴν πίστη του στὸν Χριστό, παρὰ τὶς κολακεῖες καὶ τοὺς φοβερισμοὺς τῶν Τούρκων. Τότε τὸν ἔριξαν στὴ φυλακὴ καὶ ὑπέμεινε καρτερικά, βασανιστήρια, πεῖνα καὶ δίψα. Ὅταν ὁδηγήθηκε γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ ἀνάκριση στὸ κριτήριο, ἀποδείχτηκε ἀσάλευτος στὴν πίστη του. Τότε οἱ Τοῦρκοι πῆραν τὴν ἀπόφαση καὶ τὸν ἔκαψαν ζωντανὸ στὴ φωτιά, στὶς 17 Μαΐου 1617. Τὴν κάρα τοῦ Ἁγίου, ἀγόρασε ἀντὶ πολλῶν χρημάτων κάποιος χριστιανὸς κεραμέας καὶ τὴν ἀποθησαύρισε μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια στὴ Μονὴ Βαρλαὰμ Μετεώρων. Ναὸς τοῦ Ἁγίου ὑπάρχει στὸν Τύρναβο καὶ πανηγυρίζει τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Νέος, ὁ Θαυματουργὸς ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως

Στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου εἶναι ἄγνωστος. Βιογραφικά του στοιχεῖα παίρνουμε ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία του, ποὺ συνέταξε ὁ ἐπίσκοπος Γορτύνης καὶ Μεγαλουπόλεως Ἰωάννης Μαρτῖνος. Σύμφωνα λοιπόν, μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὁ Ἀθανάσιος γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1664 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸν Ἀνδρέα καὶ τὴν Εὐφροσύνη. Οἱ γονεῖς του θέλησαν νὰ τὸν παντρέψουν μὲ τὴν βία, ἀλλὰ ὁ Ἀθανάσιος, ποὺ εἶχε ἱερατικὴ κλήση, ἔφυγε ἀπ᾿ αὐτοὺς κρυφὰ καὶ πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Γαβριὴλ καὶ ἔπειτα, τὸ 1711, ἐξελέγη ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως (τωρινὴ ἐπαρχία Τριφυλίας, μὲ ὁμώνυμη πρωτεύουσα ποὺ βρισκόταν στὸ τωρινὸ χωριὸ Χριστιάνοι). Ὁσίως ἀφοῦ ποίμανε γιὰ 24 χρόνια τὸ ποίμνιό του, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὸν Νοέμβριο 1735, σὲ ἡλικία 71 ἐτῶν.

Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ὁ Πρεσβύτερος

Πρεσβύτερος στὴν Ἀντιόχεια τὸν 4ο αἰῶνα, ποὺ μαρτύρησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη (360-363).

Τό Ἄφθαρτο
ἀριστερό χέρι τοῦ
Ἅγ. Χαραλάμπους
σέ στάση εὐλογίας

Ὀρθόδοξη πίστη

Οι άγιοι νεοφανείς και νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη

Οι άγιοι νεοφανείς και νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν το 1463, δέκα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με το βίο τους…

Ἡ προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως Μεγάλη Παρασκευή. Ἀτμόσφαιρα πένθιμη καὶ συγκινητική. Τὸ θεῖο σῶμα ἐπὶ τοῦ τάφου. Καὶ ἐνῶ δάκρυα ἔχουν γεμίσει τὰ πρόσωπά μας καὶ πένθιμοι ἐπιτάφιοι ὕμνοι ἀναπέμπονται ἀπὸ τὰ χείλη μας, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προσφέρει…

Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θάνατος = γέννησις! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου Ἑορτὴ θεομητορικὴ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου. Εἶνε τὰ γενέθλια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν ἂς θίξουμε ἕνα θέμα. Ἡ τάξις, τὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας – τῆς…

Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο νέος Άγιος της Ορθοδοξίας

Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο νέος Άγιος της Ορθοδοξίας Εις την πόλην των Αθηνών, παρά τους παλαιούς στρατώνες και την πλατείαν «Μοναστηρακίου» υπήρχε ιδιωτικόν παρεκκλήσιον, έπ’ ονόματι του Προφήτου Ελισαίου – εις την οδόν Άρεως 14. Αργότερον κατηδαφίσθη. Εις το εκκλησάκι αυτό…

Ἀφήγησις περί τῆς
δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ θεολόγου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ