Καλώς ήρθατε στον
Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σερρών

Ἡ τεχνολογική πρόοδος καί ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ διαδυκτίου μᾶς δίνει τή δυνατότητα ἐκμετάλλευσης τοῦ σύγχρονου αὐτοῦ ἡλεκτρονικοῦ μέσου, γιά τήν παρουσίαση στήν ἱστοσελίδα μας τῶν πνευματικῶν, κοινωνικῶν, ποιμαντικῶν, λειτουργικῶν καί ἄλλων δραστηριοτήτων τῆς ἐνορίας μας. Σᾶς καλωσορίζουμε, στόν ἐπίσημο διαδυκτιακό τόπο τῆς ἐνορίας μας, μέ τή χρήση τοῦ ὁποίου προσφέρεται ἡ γνωριμία μέ τόν ἐνοριακό Ναό μας καί μέ τήν ἐνοριακή ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἐπικοινωνία καί ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἰορδάνης Θεμελίδης

Εἰς εὐλογίαν

Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε εὐλογητικῶς τήν πλούσια καί περιεκτική σέ εὐαγγελικό λόγο, πνευματικά νοήματα, πατερικές διδασκαλίες καί ἐνοριακές εἰδήσεις, ἱστοσελίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ὡς τό μυστικῶς παρατεινόμενον εἰς τούς αἰώνας Εὐχαριστιακό Δεῖπνο, πού ἱερουργεῖ ὁ Μέγας καί μόνος Ἀρχιερεύς Ἰησοῦς Χριστός στό μυστικό καί θεῖον «ὑπερῶον», συνάζει σέ σύναξη σωτήρια καί ἱερά τά μέλη τῆς διεσκορπισμένης οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ, προσφέρουσα μέ τήν χάρη τῶν θείων μυστηρίων καί τήν διδαχή τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, θεραπεία, φωτισμό, θεοκοινωνία, ἐμπειρία ἀναστάσεως καί ζωῆς, προοπτική αἰωνιότητος. Στό Δεῖπνο αὐτό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐπίσκοπος ὡς «ὁ Πρόεδρος» τῆς Συνάξεως εὐλογεῖ καί ἀναπέμπει τήν Εὐχαριστιακή εὐχή, ὡς ἐνετείλατο ὁ αἰώνιος «Προεστώς τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως», πανάγιος Θύτης καί πανάχραντον Θύμα Ἰησοῦς Χριστός, κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Ὁ Ἐπίσκοπος ὁ «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ» εὑρισκόμενος διακονεῖ ἐν φόβῳ Θεοῦ, τήν ἐπισκοπή ὅλων τῶν ἐνοριακῶν συνάξεων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς του παροικίας, ἱερουργεῖ, διά τῆς θείας χάριτος, τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος καί σωτηρίας, διδάσκει τόν Εὐαγγελικόν λόγον καί ποιμαίνει ὡς Θεοῦ διάκονος καί οἰκονόμος τῆς ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ, μετά τοῦ συνεδρίου τῶν πρεσβυτέρων, τόν χριστώνυμο λαό.

Τό πλούσιο πνευματικό ὑλικό πού ὑπάρχει στήν ἐνοριακή αὐτή ἱστοσελίδα προσφέρει μία ἄριστη εὐκαιρία γνωριμίας μέ τό λειτουργικό, πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. Συγχαίρουμε ἀπό καρδίας τόν ὑπεύθυνο τῆς ἐνοριακῆς αὐτῆς πρωτοβουλίας Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰορδάνη Θεμελίδη καί τούς τιμίους συνεργάτες του, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τήν ἀξιέπαινη προσπάθεια καί τήν λίαν ἀξιόλογη ποιμαντική τους δραστηριότητα, ἡ ὁποία ἐλπίζουμε ὅτι θά ἔχει λαμπρά συνέχεια καί εὐχόμεθα πλουσία τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰς τούς φιλοθέους ἀναγνῶστες τοῦ καλαίσθητου διαδικτυακοῦ ἱστότοπου.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Επίκαιρα Μηνύματα

Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος

Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἀλλ’ ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Ἀλλὰ χρημάτων δήμευσιν; Οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα· καὶ τὰ φοβερὰ τοῦ κόσμου ἐμοὶ εὐκαταφρόνητα, καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα. Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ· οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ ζῆσαι εὔχομαι, εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν προκοπήν. ∆ιὸ καὶ τὰ νῦν ὑπομιμνήσκω, καὶ παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν θαῤῥεῖν ἀγάπην.

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ανακοινώσεις

Ἐκδήλωση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης

Τό Σάββατο,  10 Φεβρουαρίου, στόν Ἱ. Ναό μας, τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, μέσα σέ μία ἰδιαίτερα συγκινησιακή ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση πρός ὅλους τούς δωρητές καί εὐεργέτες τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Ἰορδάνης Θεμελίδης, ἀναφέρθηκε στό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου γιά τήν τιμητική ἀπόφαση τῆς βράβευσης ὅλων ὅσων προσέφεραν στόν Ἱ. Ναό γιά τήν ἀνέγερση καί ἁγιογράφηση τῶν δύο Παρεκκλησίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἐξέφρασε σέ ὅλους τούς μεγάλους εὐεργέτες καί δωρητές τήν εὐγνωμοσύνη του καί τίς θερμές εὐχαριστίες γιά τήν μεγάλη προσφορά τους.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε καί τό Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, ὁ ὁποῖος υπῆρξε “ὁ ἀρχιτέκτονας, ὁ συμπαραστάτης καί ἀρωγός τῶν ἔργων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τά ὁποῖα ἐνίσχυσε μέ τήν παρουσία του, τίς εὐλογίες καί εὐχές καί προσευχές του” ὅπως εἶπε, καθώς ἐπίσης ἐξέφρασε τίς ταπεινές εὐχές του για τή συμπλήρωση 15ετούς θεοφιλοῦς ποιμαντορίας στήν Ἱερ. Μητρόπολή μας καί τοῦ προσέφερε ἕνα ταπεινό μικρό σταυρό-λειψανοθήκη, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ διά χειρός τοῦ πρώτου πολίτη τῆς πόλης μας καί πιστοῦ ἐνορίτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας, κ. Πέτρου Ἀγγελίδη.

Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή σέ ὅλους τούς δωρητές καί εὐεργέτες τοῦ μεταλλίου-σταυροῦ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ποῦ φιλοτεχνήθηκε γιά τό σκοπό αὐτό. Τήν ἀπονομή ἔκανε ὁ σεπτός Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί αὐτός μέ τή σειρά του ἐξέφρασε τόν δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινο γιά τήν προσφορά τους πρός τήν ἐνορία τους, διότι μέ τήν συμβολή τους στά ἔργα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ξεπεράστηκαν οἱ δυσκολίες ποῦ ὑπήρχαν καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν τά ἔργα.

Βίντεο

Ιερό Παρεκκλήσιο Κυρίας των Αγγέλων
Αρχιερατικός Εσπερινός Εγκαινίων (6/9/2013)

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου
Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου
Εσπερινός (4/9/2013)

Ἀπολυτίκιον

Σήμερον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν. Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Στήν περιοχή τῆς Κάτω Καμενίκιας, στά δυτικά τῆς πόλης τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας. Πότε ἀκριβῶς ἀνηγέρθη δέν τό γνωρίζουμε.

Τό ὅτι, ἡ περιοχή Ἄνω καί Κάτω Καμενίκια ἀναφέρονται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου καί ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Κάτω Καμενίκια ὀνομαζόταν Κριστιάν (Χριστιανική) Καμενίκια μαρτυροῦν πώς πρέπει νά ὑπῆρχε ὁ Ἱερός Ναός ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια. Δέν ὑπάρχουν, ἐπίσης, στοιχεῖα γιά τήν ἡμερομηνία τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τό παλαιότερο στοιχεῖο πού ἀναφέρεται μέ συγκεκριμένη ἡμερομηνία εἶναι μία εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τό 1817.

Πολλές ἐπισκευές ἀναφέρονται γιά τή συντήρηση του. Στό ὑπέρυθρο τῆς νότιας μεσαίας θύρας ὑπῆρχε μέ ἔκτυπα ἀνάγλυφα γράμματα ἡ ἐπιγραφή “ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΩ 1881 ΜΑΡΤΙΟΥ”. Πιθανόν νά ἀνακαινίσθηκε το 1881.

Μικροκαταστροφές ἔγιναν στό διάβα τῶν ἐτῶν, ἀλλά πάντοτε γινόταν οἱ ἐπιδιορθώσεις τους. Τό 1993 ἐπιδιορθώθηκαν οἱ ἀψίδες μέ μαρμαροκονίαμα. Τό 1944 ἀνακεραμώθηκε ἡ στέγη καί περιεφράχθηκε τό προαύλιο του μέ τοῖχο. Ἄλλες ἐπιδιορθώσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἔγιναν τό 1958 καί τό 1960.

Ἡ σημερινή μορφή τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τρίκλιτη Βασιλική, ἀλλ’ἔχει σχῆμα σχεδόν τετραγωνικό (18,30Χ17,80), ἔγινε σέ τρία στάδια. Τά ἔτη 1962, 1972 και 1984.

Τό 1962 ἐπισκευάσθηκε μέρος τοῦ Ναοῦ στό πρῶτο στάδιο, ἀλλά δέν τελειοποιήθηκε.

Τό δεύτερο στάδιο ξεκίνησε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1971. Γκρεμίσθηκαν τά παλαιά κτίσματα τοῦ Ναοῦ καί μέ ὁπλισμένο σκηρόδεμα κτίσθηκε τό Ἅγιο Βῆμα, οἱ κολόνες καί ὅλη ἡ στέγη του. Διευρύνθηκε στό διπλάσιο πλάτος ὁ Ναός καί ἔγινε σχεδόν τετράγωνος.

Τό τρίτο στάδιο τῆς ἀνακαίνισης πραγματοποιήθηκε τό Καλοκαίρι τοῦ 1984, μέ τήν κατασκευή τοῦ νοτίου καί δυτικοῦ ἐξωνάρθηκα.

Στίς 13 Ἰουλίου τοῦ 1907, στό παλαιό κωδωνοστάσιο τοῦ Ναοῦ, ἔγινε ἡ μάχη τοῦ Μακεδονικοῦ ἀντάρτικου σώματος τοῦ Καπετάν Μητρούση μέ τούς Τούρκους. Κατεδαφίσθηκε ἐκεῖνο τό ἱστορικό κωδωνοστάσιο το 1926. Ἀντικαταστάθηκε ἀργότερα μέ μεγαλύτερο καί ἐπιβλητικότερο, πού δεσπόζει σ’ὅλη τήν περιοχή.

Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ πραγματοποιήθηκε σέ δύο χρονικές περιόδους. Ἡ πρώτη τό 1979-1982, ἀπό τόν ἁγιογράφο Γεώργιο Ζλατάνη. Τότε ἁγιογραφήθηκαν τό Ἅγιο Βῆμα καί ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ κυρίως Ναοῦ. Κατά τήν δεύτερη, τό 1996-1998, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἀπό τούς ἁγιογράφους ἀδελφούς Βλάχου καί Ἀντώνιο Λαδιᾶ.

Τό 2007 ἄρχισε ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ μέ πέτρα Κοζάνης. Ὁλοκληρώθηκε το κωδωνοστάσιο, τό ἀνατολικό τμῆμα καί ἡ νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ.

Κατηχητικά Ευαγγελιστρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» (Ματθ. 19,14).

Στο κατηχητικό σχολειό, σε περιμένουμε μαζί με τους φίλους σου για…

▪ Συζήτηση (θέμα: ο λόγος του Θεού – βίοι αγίων κ.α.) ▪ Παιχνίδια ▪ Τραγούδια ▪ Κατασκευές (ζωγραφική – χειροτεχνία) ▪ Εκδρομές

Ελάτε, παιδιά, να γνωριστούμε! Ελάτε, παιδιά, να γνωρίσουμε το Χριστό!

Με ειλικρινή φιλία και αγάπη, αγνή ψυχαγωγία, απαντήσεις στα ερωτηματικά σου και συμπαράσταση στις δυσκολίες σου.

Σε περιμένουμε… Έλα και συ!

Ἱερά Λείψανα

Στόν Ἱ. Ναό μας ἔχουμε τή μεγίστη ἀπό τό Θεό εὐλογία
νά φυλάσσονται τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων:

Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος (27 Ἰουλίου)
Ἁγίου Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Μοδέστου (16 Δεκεμβρίου)
Ἁγ. Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Ραφαήλ (Τρίτη της Διακαινησίμου)
Ἁγ. Φιλοθέης (19 Φεβρουαρίου)
Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ (2 Μαρτίου)

Τὸ συναξάρι τῆς ἡμέρας
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020

Ὁ Ἅγιος Δωρόθεος, Ἱερομάρτυρας, ἐπίσκοπος Τύρου

Ἦταν ποιμένας ποὺ εἶχε «τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ». Δηλαδή, τὴν ἀκριβὴ γνώση καὶ ἀλήθεια, ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ Νόμο, στὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη. Ὅταν ξέσπασε ὁ φονικὸς διωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ, τὸ ποίμνιό του, προκειμένου νὰ χάσει τὸν πολύτιμο ποιμένα του, μὲ θερμὲς παρακλήσεις κατάφερε καὶ τὸν ἔπεισε νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν τόπο τῶν διωγμῶν. Ἀποχώρησε στὴ Δυσσό, πόλη τῆς Θρᾴκης, καὶ ἐκεῖ ἀσκήτευε μέχρι νὰ περάσει ὁ ἄγριος αὐτὸς διωγμός. Ὅταν πέρασε ἡ μπόρα τοῦ διωγμοῦ, ἐπανῆλθε στὸ ποίμνιό του καὶ μὲ ὅλη τὴν πατρικὴ στοργὴ ποὺ τὸν διέκρινε, στήριζε στὴν πίστη τοὺς ἀδυνάτους καὶ πρωτοστατοῦσε στὴ βοήθεια τῶν χηρῶν, ὀρφανῶν, ἀσθενῶν καί, γενικά, τῶν θλιβομένων. Ἔζησε πολλὰ χρόνια. Πρόλαβε μέχρι καὶ τὴν βασιλεία τοῦ Ἰουλιανοῦ του Παραβάτη. Οἱ εἰδωλολάτρες, ὅμως, ποὺ ἦταν προστατευόμενοι αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορα, ἔπιασαν τὸ Δωρόθεο καὶ ἀφοῦ τὸν βασάνισαν ἀνελέητα τὸν σκότωσαν. Ἔτσι κέρδισε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Τότε ὁ Δωρόθεος ἦταν 107 χρονῶν. Σήμερα σῴζεται ἐκκλησιαστικὸ σύγγραμμά του, γιὰ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Ἡ μνήμη του, σὲ ὁρισμένους Συναξαριστές, περιττῶς ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 9η Ὀκτωβρίου).

Οἱ Ἅγιοι 10 Μάρτυρες, Μαρκιανός, Νίκανδρος, Ἀπόλλων, Ὑπερέχιος, Λεωνίδης, Ἄρειος, Γοργίας, Σελληνιάδα, Εἰρήνη καὶ Πάμβων

Ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦσαν μία ὁμάδα χριστιανῶν, ποὺ ἤξεραν ὄχι μόνο νὰ πιστεύουν, ἀλλὰ καὶ νὰ πάσχουν, πρόθυμα καὶ εὐχάριστα γιὰ τὸ Χριστό. Τοὺς κατήγγειλαν στὸν εἰδωλολάτρη ἔπαρχο τῆς Ἀλεξανδρείας, καὶ ὁμολόγησαν θαῤῥαλέα τὴν πίστη τους. Μάταια αὐτὸς ἔλπιζε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφοβίσει τουλάχιστον τὶς γυναῖκες, καὶ νὰ τὶς πείσει νὰ προσφέρουν θυσία στὰ εἴδωλα. Ὑποσχέσεις καὶ ἀπειλὲς συντρίφτηκαν μπροστὰ στὴ σταθερότητα τῆς πίστεως τῶν γυναικῶν καὶ γρήγορα διδάχτηκε, ὅτι ὁ σταυρὸς μπορεῖ ν᾿ ἀναδεικνύει καὶ γυναῖκες γενναιότερες ἀπὸ ἄνδρες. Τότε ὁ ἔπαρχος διέταξε νὰ θανατωθοῦν ὅλοι διὰ πείνας καὶ δίψας. Μέρες ὁλόκληρες ἔμειναν νηστικοὶ καὶ γυμνοί, ἐκτεθειμένοι στὸν ψυχρὸ χειμῶνα. Προκλητικότατα οἱ στρατιῶτες ἔπιναν καὶ ἔτρωγαν τὰ καλύτερα φαγητὰ μπροστά τους. Αὐτοὶ ὅμως, μὲ θερμὴ καὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ δέηση πρὸς τὸν Χριστό, ἀντιμετώπιζαν τὴν φρικτὴ καὶ ὑπεράνθρωπη δοκιμασία. Τελικά, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, πέθαναν ἀπαρασάλευτοι στὴν πίστη τους, ψάλλοντες τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Πλούταρχος, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου

Βλέπε σχετικῶς Α.Χ.Ε.Χ.

Ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος ἀπὸ τὴν Ῥώμη

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Κόνων ἀπὸ τὴν Ῥώμη

Μαρτύρησε διὰ πνιγμοῦ μέσα στὴ θάλασσα.

Ὁ Ἅγιος Νόννος

Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται στὸ Ἱεροσολυμιτικὸ Κανονάριο σελ. 95. Γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων στὸν ναό, ποὺ βρίσκεται στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

Στοὺς συναξαριστὲς ἀναφέρεται ὅτι, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς καὶ ἀνάγκης, ἐν τῇ τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῇ, ὅτε μέλλοντας πάντας ἡμᾶς ὑπ᾿ αὐτῶν δικαίως αἰχμαλωτίζεσθαι καὶ φόνῳ μαχαίρας παραδίδοσθαι, ὁ οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος Θεός, διὰ σπλάχνα ἐλέους Αὐτοῦ, παρ᾿ ἐλπίδα πάντας ἡμᾶς ἐλυτρώσατο.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ποὺ μαρτύρησε στὴ Χίο

Γεννήθηκε στὴ Σμύρνη. Ὁ πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ὀνομαζόταν Χατζῆ-Κωνσταντῆς, ἡ δὲ μητέρα του ἀπὸ τὴν Σμύρνη καὶ ὀνομαζόταν Μαρία. Ὁ ἴδιος παντρεύτηκε τὸ ἔτος 1788. Μπλέχτηκε ὅμως στὴν Ἔφεσο μὲ μία ξένη χριστιανὴ γυναῖκα, τοὺς ἔπιασε ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ὁ Ἀγᾶς καὶ στὸ κριτήριο μπροστὰ ἀρνήθηκαν τὸν Χριστό. Ὁ Μᾶρκος, γρήγορα αἰσθάνθηκε τύψεις συνειδήσεως γιὰ τὴν ἐξωμοσία του, πῆγε μὲ δάκρυα καὶ ἐξομολογήθηκε σὲ κάποιο πνευματικό, ὁ ὁποῖος τοὺς διευκόλυνε νὰ φύγουν στὴ Σμύρνη. Ἀπὸ ἐκεῖ, ἀφοῦ ἐπιβιβάστηκαν σὲ πλοῖο ποὺ πήγαινε στὴν Τεργέστη, τὸ 1792, ἀποβιβάστηκαν στὴ Βενετία, ὅπου χρίστηκαν μὲ Ἅγιο Μύρο, κοινώνησαν καὶ παντρεύτηκαν. Ἀργότερα, ὁ Μᾶρκος, ἀφοῦ περιπλανήθηκε σὲ διάφορους τόπους, ἀποφάσισε νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ ἐπέστρεψε στὴ Χίο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἔφεσο. Στὴν πόλη αὐτὴ συνάντησε τὸν πνευματικό του καὶ ἐξομολογήθηκε τὸν πόθο του, ἀλλ᾿ ὁ πνευματικός του τὸν ἀπέτρεψε, λόγω ἀνοικοδομήσεως τοῦ νέου Ναοῦ καὶ τοῦ πρόσφατου τότε μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου· οἱ Τοῦρκοι ἦταν πολὺ ἐξαγριωμένοι καὶ θὰ γκρέμιζαν τὸν Ναὸ αὐτό. Ὁπότε ὁ μάρτυς ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπιστρέψει στὴ Χίο. Ἐκεῖ, ἀφοῦ προσευχήθηκε καὶ κοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, πῆγε στὸ κριτήριο, ὅπου μὲ θάῤῥος κήρυξε τὴν χριστιανική του πίστη. Παρὰ τὶς κολακεῖες τοῦ κριτῆ, ὁ μάρτυρας παρέμεινε ἀμετάπειστος. Τότε τὸν ἔκλεισαν στὴ φυλακή, ὅπου ὑπέστη σκληρὰ καὶ ἀνελέητα βασανιστήρια. Ὅταν γιὰ δεύτερη φορὰ τὸν ὁδήγησαν στὸν κριτή, ὁ Μᾶρκος καὶ πάλι ὁμολόγησε τὸν Χριστό. Οἱ Τοῦρκοι ἐξαγριωμένοι τὸν γκρέμισαν ἀπὸ τὶς σκάλες καὶ τὸν ἔκλεισαν πάλι στὴ φυλακή, ὅπου αὐτὴ τὴν φορὰ τὸν βασάνισαν ἀκόμα πιὸ φρικτά. Ἀλλ᾿ ὁ Μᾶρκος, ἀντὶ νὰ γογγύζει, ἔψαλλε εὐχαριστημένος. Οἱ χριστιανοὶ τῆς Χίου, ὅταν ἔμαθαν τὴν ὑπομονὴ τοῦ μάρτυρα, ἄρχισαν νὰ νηστεύουν καὶ νὰ προσεύχονται στὸν Θεό, γιὰ νὰ τὸν ἐνισχύσει στὸν μαρτυρικό του ἀγῶνα. Ὁ Μᾶρκος ἀφοῦ κοινώνησε καὶ πάλι τῶν ἀχράντων μυστηρίων μέσα στὴ φυλακή, γιὰ τρίτη φορὰ ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν κριτή. Ὁπότε τὸν ὁδήγησαν στὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσης καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν στὶς 5 Ἰουνίου 1801, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 02.00 τὸ πρωὶ στὴ Χίο. Τότε ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ τῆς Χίου ἔψαλλαν ὕμνους εὐχαριστήριους στὸν Θεὸ γιὰ τὴν λαμπρὴ μαρτυρία τοῦ Νεομάρτυρα Μάρκου.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Γιαροσλαβίδης ὁ Δούκας (Ῥῶσος)

Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ἐπίσκοπος Τύρου

Ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, ἀναφέρει γιὰ τὸν ὅσιο αὐτό, τὰ ἑξῆς: « Ἄγνωστος εἰς τοὺς Συναξαριστὰς καὶ τὰ Μηναῖα ἀναφέρεται εἰς τὸν Πατμιακὸν κώδ. 266, οὕτω: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου. Οὗτος ἐπίσκοπος γεγονὼς Τύρου, ἀρχαῖος ἀνὴρ καὶ πνευματοφόρος ἐν τοῖς χρόνοις Λικινίου καὶ Κωνσταντίνου γεγονώς. Οὗτος ἐπὶ διωγμοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, καταλιπὼν τὴν ἰδίαν παροικίαν, ἀπείη ἐν τῇ Ὀδυσσουπόλει κἀκεῖ διεσώθη καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τῶν τυράννων κατέλαβε τὴν ἰδίαν πόλιν Τύρον καὶ ἦν ἰθύνων τὴν ἐκκλησίαν μέχρι Ἰουλιανοῦ του Παραβάτου· καὶ πάλιν κατέλαβε τὴν Ὀδυσσούπολιν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομείνας ταῖς βασάνοις ἐναπέθανεν ἐν γήρει βαθυτάτω, ζήσας ρζ´ ἔτη. Οὗτος καὶ συγγράμματα καταλέλοιπε, γέγονε δὲ καὶ πολὺς τὸ διὰ τὴν εὐφυΐαν καὶ ἐπιμέλειαν, ῥωμαϊκήν τε καὶ ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐπισταμένος».

Ὁ Ἅγιος Boniface (Ἅγιος Γερμανίας)

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστοφόρου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Τό Ἄφθαρτο ἀριστερό χέρι τοῦ Ἅγ. Χαραλάμπους σέ στάση εὐλογίας

Ὀρθόδοξη πίστη

Οι άγιοι νεοφανείς και νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη

Οι άγιοι νεοφανείς και νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν το 1463, δέκα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με το βίο τους…

Ἡ προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως Μεγάλη Παρασκευή. Ἀτμόσφαιρα πένθιμη καὶ συγκινητική. Τὸ θεῖο σῶμα ἐπὶ τοῦ τάφου. Καὶ ἐνῶ δάκρυα ἔχουν γεμίσει τὰ πρόσωπά μας καὶ πένθιμοι ἐπιτάφιοι ὕμνοι ἀναπέμπονται ἀπὸ τὰ χείλη μας, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προσφέρει…

Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θάνατος = γέννησις! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου Ἑορτὴ θεομητορικὴ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου. Εἶνε τὰ γενέθλια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν ἂς θίξουμε ἕνα θέμα. Ἡ τάξις, τὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας – τῆς…

Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο νέος Άγιος της Ορθοδοξίας

Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο νέος Άγιος της Ορθοδοξίας Εις την πόλην των Αθηνών, παρά τους παλαιούς στρατώνες και την πλατείαν «Μοναστηρακίου» υπήρχε ιδιωτικόν παρεκκλήσιον, έπ’ ονόματι του Προφήτου Ελισαίου – εις την οδόν Άρεως 14. Αργότερον κατηδαφίσθη. Εις το εκκλησάκι αυτό…

Ἀφήγησις περί τῆς
δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ θεολόγου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ