Αρχική

Καλώς ήρθατε στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σερρών

Ἡ τεχνολογική πρόοδος καί ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ διαδυκτίου μᾶς δίνει τή δυνατότητα ἐκμετάλλευσης τοῦ σύγχρονου αὐτοῦ ἡλεκτρονικοῦ μέσου, γιά τήν παρουσίαση στήν ἱστοσελίδα μας τῶν πνευματικῶν, κοινωνικῶν, ποιμαντικῶν, λειτουργικῶν καί ἄλλων δραστηριοτήτων τῆς ἐνορίας μας. Σᾶς καλωσορίζουμε, στόν ἐπίσημο διαδυκτιακό τόπο τῆς ἐνορίας μας, μέ τή χρήση τοῦ ὁποίου προσφέρεται ἡ γνωριμία μέ τόν ἐνοριακό Ναό μας καί μέ τήν ἐνοριακή ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἐπικοινωνία καί ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰορδάνης Θεμελίδης

 

Το μήνυμα της εβδομάδος

Ἡ Κυριακή τῶν Μυροφόρων εἶναι ἀφιερωμένη στίς γυναῖκες ἐκεῖνες πού πῆγαν νά ἀλείψουν μέ μύρα τό σῶμα τοῦ Κυρίου, καθώς ἐπίσης καί στούς δύο ἐκείνους ἄρχοντες, τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας καί τόν Νικόδημο. Πρόκειται γιά μεγάλες καί δυνατές μορφές πού μεταξύ ἄλλων μᾶς δίδουν καί τά ἑξῆς δύο μηνύματα:

α) Ἡ τόλμη τοῦ Ἰωσήφ καί τοῦ Νικοδήμου, πού ἔδειξαν κατά τήν κρίσιμη ὥρα τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ βασική ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας. Ὁ πιστός δείχνει τήν πίστη του στόν Σταυρωθέντα Χριστό, ὄχι μόνο τίς ὤρες πού τό Εὐαγγέλιο θριαμβεύει, ἄλλα κυρίως στήν περίοδο τῶν διωγμῶν καί τῆς θυσίας.

β) Ἡ μεγάλη ἀγάπη τῶν Μυροφόρων πρός τόν Κύριο τίς ἀξιώνει πρῶτες αὐτές νά τόν δοῦν ἀναστάντα καί νά ἀκούσουν, ἀλλά καί νά μεταφέρουν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν Σωτῆρα Χριστό εἶναι ὁ μόνος καί ὁ πιό ἀσφαλής δρόμος πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν Θεογνωσία.

 

Κατηχητικά Ευαγγελιστρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» (Ματθ. 19,14).

Στο κατηχητικό σχολειό, σε περιμένουμε μαζί με τους φίλους σου για…

▪ Συζήτηση (θέμα: ο λόγος του Θεού - βίοι αγίων κ.α.)
▪ Παιχνίδια
▪ Τραγούδια
▪ Κατασκευές (ζωγραφική - χειροτεχνία)
▪ Εκδρομές

Ελάτε, παιδιά, να γνωριστούμε!
Ελάτε, παιδιά, να γνωρίσουμε το Χριστό!

Με ειλικρινή φιλία και αγάπη, αγνή ψυχαγωγία, απαντήσεις στα ερωτηματικά σου και συμπαράσταση στις δυσκολίες σου.

Σε περιμένουμε… Έλα και συ!

Ἀπολυτίκιον

Σήμερον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν. Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Ἀφήγησις περί τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου

Τό Ἄφθαρτο ἀριστερό χέρι τοῦ Ἅγ. Χαραλάμπους σέ στάση εὐλογίας

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player