Αρχική

Καλώς ήρθατε στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σερρών

Ἡ τεχνολογική πρόοδος καί ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ διαδυκτίου μᾶς δίνει τή δυνατότητα ἐκμετάλλευσης τοῦ σύγχρονου αὐτοῦ ἡλεκτρονικοῦ μέσου, γιά τήν παρουσίαση στήν ἱστοσελίδα μας τῶν πνευματικῶν, κοινωνικῶν, ποιμαντικῶν, λειτουργικῶν καί ἄλλων δραστηριοτήτων τῆς ἐνορίας μας. Σᾶς καλωσορίζουμε, στόν ἐπίσημο διαδυκτιακό τόπο τῆς ἐνορίας μας, μέ τή χρήση τοῦ ὁποίου προσφέρεται ἡ γνωριμία μέ τόν ἐνοριακό Ναό μας καί μέ τήν ἐνοριακή ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν ἐπικοινωνία καί ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰορδάνης Θεμελίδης

 

 

  • Εγγραφή

Το μήνυμα της εβδομάδος

Τήν Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἱκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μερκουρίου.

Ὁ Μάρτυς Μερκούριος ὁ ἐν Καισαρεία (3ος αἰ.)

Ἦταν Σκυθικῆς καταγωγής καί ὑπηρετοῦσε στόν Ρωμαϊκό Στρατό, ὅπου οἱ ἀνδραγαθίες του τον ἔφεραν στό ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιστρατήγου. Μέ ἐμφάνιση θείου Ἀγγέλου γνώρισε τήν Χριστιανική Πίστη καί μαρτύρησε γι' αὐτήν στήν Καισαρεία τῆς Καππαδοκίας, κατά τήν βασιλεία τοῦ Οὐαλλεριανοῦ (μεταξύ τῶν ἐτῶν 253 καί 260). Τελειώθηκε μέ ἀποκεφαλισμό μετά ἀπό βασανιστήρια. Ἑκατό περίπου χρόνια μετά τήν μαρτυρική του τελείωση (τό 363), μέ προσευχή τοῦ Μεγ. Βασιλείου (ὅπως ἀναφέρεται στόν Βίο του), φόνευσε τόν νέο διώκτη τοῦ Χριστιανισμοῦ Ἰουλιανό τόν Παραβάτη.

Ἡ Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη

Γόνος τῆς ἑλληνικῆς μεγαλουπόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας “τῆς ἐν Αἰγύπτω”, διακρινόταν γιά τήν σωματική ὀμορφιά, τήν πνευματική σοφία, τήν ευγένεια τῆς καταγωγῆς καί τόν ὑλικό πλοῦτο. Ἡ μόρφωση της τῆς ἐπέτρεψε νά γνωρίσει τόν Χριστό καί νά Τόν κάνει κέντρο καί σκοπό τῆς ζωῆς της, ὅταν μέ τρόπο θαυμαστό πληροφορήθηκε γι' Αὐτόν, ἀπό ἕναν ἐνάρετο ἀσκητή πού ζοῦσε στήν ἔρημο. Κατά τόν διωγμό τοῦ Μαξιμιανοῦ (305 - 313), ἔλεγξε μέ θάρρος τούς διώκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀποστόμωσε “τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῆ δυνάμει”, ἔγινε αἰτία νά λάβουν τό “βάπτισμα τοῦ αἵματος”, 150 Ρήτορες, ὁ μ. Πορφυρίων ὁ Στρατηλάτης καί μαζί του 200 στρατιῶτες, ἀλλά καί ἡ ἴδια “ἡ τοῦ Βασιλέως γυνῆ” μ. Βασίλισσα. Τελειώθηκε μέ ἀποκεφαλισμό, ἀφοῦ προηγουμένως βασανίσθηκε στόν φοβερό “τροχό”, νεώτατη στήν ἡλικία καί παρθένος. Κατά τήν παράδοση ἀπό τήν πληγή ἔτρεξε γάλα ἀντί αἵματος καί τό Λείψανο της μετέφεραν Ἅγιοι Ἀγγελοι στήν κορυφή τοῦ Σινᾶ, ὅπου ἀργότερα βρέθηκε ἄφθαρτο καί εὐωδιαστό (σήμερα φυλάσσεται στήν περιώνυμη Μονή Σινᾶ).

Κατηχητικά Ευαγγελιστρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» (Ματθ. 19,14).

Στο κατηχητικό σχολειό, σε περιμένουμε μαζί με τους φίλους σου για…

▪ Συζήτηση (θέμα: ο λόγος του Θεού - βίοι αγίων κ.α.)
▪ Παιχνίδια
▪ Τραγούδια
▪ Κατασκευές (ζωγραφική - χειροτεχνία)
▪ Εκδρομές

Ελάτε, παιδιά, να γνωριστούμε!
Ελάτε, παιδιά, να γνωρίσουμε το Χριστό!

Με ειλικρινή φιλία και αγάπη, αγνή ψυχαγωγία, απαντήσεις στα ερωτηματικά σου και συμπαράσταση στις δυσκολίες σου.

Σε περιμένουμε… Έλα και συ!

Ἀπολυτίκιον

Σήμερον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν. Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Ἀφήγησις περί τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου

Τό Ἄφθαρτο ἀριστερό χέρι τοῦ Ἅγ. Χαραλάμπους σέ στάση εὐλογίας

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player